Derek Prince magyarul

Miközben ezerrel törekedtem a szentségre, az Úr kegyelméből az elmúlt években a Zúgó Szél Alapítvánnyal igen gyümölcsöző munkát végeztünk, aminek eredménye jónéhány Derek Prince DVD és hanganyag magyar változata.
Az anyagok többségét én fordítottam, és az én hangom hallható a magyar hangalámondásos változatokon. Az Úré a dicsőség!
Hálát adok az Úrnak ezért a lehetőségért, valamint Gulyás Csillának és Zsuzsának sok szeretetükért és kiváló munkájukért.
Isten beszéde: A kimeríthetetlen forrás
Fedezd fel, mit nyersz Isten Igéjéből életed minden területén, és hogyan válhat mindez valósággá az életedben. Ez a kiadvány annak a 26 tanításnak az egyike, amelyekről Derek Prince azt mondta, hogy közre adott szolgálatai közül a leglényegesebbek.
DVD          1 800 Ft
Audio CD      900 Ft

A szabadulás alapjai
Derek Prince 22 évnyi szolgálati tapasztalata alapján adja át nekünk a szabadsághoz vezető alapvető igazságokat.
DVD          1 800 Ft
Audio CD      900 Ft
A szabadulás módja
A gonosz szellemektől való szabadulás az egyetlen csoda, ami az Ószövetségben még nem fordult elő. Ezért ez Isten Királysága elérkeztének megkülönböztető jele, és Jézus csodái közül elsőként egy szabadító szolgálatot jegyez fel a Biblia.
DVD          1 800 Ft
Audio CD      900 Ft
A hit alapjai
Már régen vártuk, hogy közre adhassuk ezt a klasszikus, tízrészes tanítást!
Az egyes tanítások címe:A Sziklára alapozva; Isten Igéjének hatalma és ereje; Hitre jutás megtérés révén; A hit és a cselekedetek; Bemerülés vízbe; Bemerülés Szent Szellembe; Isten erejének átadása; Az idő végén; A test feltámadása; Az utolsó ítélet.
5 DVD    9 500 Ft
10 audio CD    4 500 Ft
MP3    2 900 Ft
A kereszt a középpontban
A Kereszt különbözteti meg a kereszténységet minden más vallástól. Ez minden kegyelem forrása, a Sátán vereségének alapja, Isten titkos bölcsességének ajtaja és Isten szeretetének végső bizonyítéka.
DVD   2 000 Ft
2 audio CD      900 Ft
A kereszt az életemben
Ha a saját életünkre vonatkoztatjuk a Keresztet, ötrétű szabadulás lehet a miénk: a jelen, gonosz korszaktól, a törvénytol, önmagunktól, a testtől, és a világtól való szabadulás.
DVD   1 600 Ft
2 audio CD      900 Ft
A kereszt négy szempontja
Ezek az üzenetek a tökéletes áldozat négy, egymással összefüggő oldalát fedik fel. Ezek révén gondoskodott Isten az emberiség minden szükségéről.
Alcímek:
Isten gyógyszere a bűnre; A tökéletes áldozat; Az eltakart kereszt; A kereszt az életedben.
DVD             2 000 Ft
2 Audio CD      900 Ft
A keresztény és a pénze
Mit Isten szándéka a pénzünkkel és az anyagi helyzetünkkel? Mi a helyes viszonyulás a pénzhez? Szükséges egészséges tanítást kapnunk erről a húsbavágó témáról.
DVD          2 000 Ft
Audio CD      900 Ft
A keresztnél történt csere
A keresztről szóló kinyilatkoztatás a kezünkbe adja Isten korlátlan tárházának kulcsát.
DVD          2 000 Ft
Audio CD      500 Ft
A két aratás
A jelenlegi korszak egy hatalmas, kettős aratással végződik majd: üdvösséget hoz a bűnbánóknak, és ítéletet a lázadóknak. Isten munkásokat hív el az üdvösség aratásának elvégzésére.
DVD          1 800 Ft
Audio CD      500 Ft
A két menyegző
A zsidók túl elfoglaltak voltak, amikor meghívót kaptak Isten Fiának menyegzői reggelijére. Most, a korszak végén a keresztényeket a Bárány menyegzői vacsorájára hívja Isten. Mi is túl elfoglaltak leszünk ahhoz, hogy elmenjünk?
DVD          1 800 Ft
Audio CD      500 Ft
A királyság evangéliuma
Isten legfőbb célja az, hogy az Ő Királysága létrejöjjön a földön. Derek Prince három egymást követő szakaszt fest le Krisztus első és második eljövetele között. Ebben az anyagban páratlan módon láthatunk rá a világ jelenlegi helyzetére.
Az érintett témák:
A helyreállítás ideje; Az üzenet helyreállítása; A Királyság minden nemzet számára; Két ellenséges királyság; Papok királysága; A Királyságba csak születéssel juthatunk be; Csak ez a Királyság rendíthetetlen.
DVD           6 300 Ft
CD szett      2 500 Ft
MP3            1 700 Ft
A megvallásban rejlő erő
Tanítás a megvallás erejéről. Használhatjuk a Bibliánkat úgy, ahogy Mózes használta a botját, azaz a segítségével bevihetjük Isten erejét minden olyan területre, ahol a Sátán ellenáll Isten céljainak és népének.
DVD          1 800 Ft
Audio CD      500 Ft
Amikor böjtölsz
Jézus ugyanúgy elvárta a tanítványaitól, hogy böjtöljenek, mint hogy imádkozzanak. A böjt elfordíthatja Isten ítéletét, a katasztrófát győzelemmé változtathatja, gyógyulást hozhat a nemzetnek és siettetheti Isten Szellemének késői esőjét.
DVD           1 900 Ft
CD lemez       500 Ft
Árvák, özvegyek, szegények és elnyomottak
Isten minden korszakban ugyanazzal a mérőzsinórral értékelte ki, mennyire él igaz módon a népe: mennyire törődnek gyakorlati módon az árvákkal, az özvegyekkel, a szegényekkel és az elnyomottakkal. Az Úr minket is e szerint értékel ma!
DVD          2 000 Ft
Audio CD      500 Ft
Az ellenségünk kiismerése
Háborúban állunk. A győzelem egyik előfeltétele, hogy jól ismerjük ellenségünk természetét, stratégiáját és gyengeségeit. Ebben ad segítséget ez a négyrészes sorozat.
Az alcímek:
a. A Sátán királyságánal a szerkezete
b. A varázslás tulajdonságai
c. Az antikrisztus szelleme
d. Az egyház győzelme
DVD           3 500 Ft
Audio CD    1 800 Ft
MP3            1 300 Ft
Az ember a szolgálat mögött
DEREK PRINCE (1915-2003.)
Derek Prince története egyszerre lebilincselő és buzdító. Olyan ember története ez, aki kiváltságos körülmények között született, és siker várt rá, de Isten egy másik vágányra helyezte, amikor kiemelte a már jól kivájt kerékvágásából és egészen más útra állította. Ezen a DVD-n Derek őszintén megindítóan vall kora gyermekkoráról, tudományos pályájáról és drámai megtéréséről. Ezután elevenen lefesti háborús szolgálatát, életét Palesztinában az 1940-es években, és házasságát egy dán missszionáriusnővel, aki egyidős volt az édesanyjával. Amint a történet bontakozik, Derek elmondja, hogyan kellett a függetlenségi háború idején örökbe fogadott gyermekeikkel együtt az éjszaka közepén elmenekülniük az otthonukból, végül pedig Izraelből. Ezután egy hittel teli utazásra visz minket Angliából Kenyába, onnan Kanadába, majd az Egyesült Államokba, ahol Derek megalapította a szolgálatát.
Imádkozunk, hogy amint nézed ezt a megdöbbentő filmet, Derek élete buzdítson arra, hogy az életedet sokkal inkább rábízd Istenre, mint eddig.
DVD           2 300 Ft

Személyes megjegyzés:
Derek Prince anyagai mind jók, de ez a mintegy 3 órás életrajzi dokumentum nekem különösen tetszett. Nagyon jó! -  Feri
Az Engesztelés
Ez a tízrészes tanítás video és audio kazettán kapható. Arról a tökéletes, mindenre elégséges áldozatról szól, amivel Jézus örökre eltörölte a bűn hatásait, és tökéletes jólétet biztosított minden hívő számára. Ez a sorozat Jézus áldozatának tizennégy fő szempontját fejti ki és négy lépésről tanít, amelyek segítségével elérhetjük ezeket az áldásokat.
Az alcímek:
Egyetlen, mindenre elégséges áldozat; Örökre tökéletessé téve; Istentől rendelt csere; Bocsánat és gyógyulás; Bűn kontra igazság; Halálból életre; Átokból áldás; Szabadulás az átokból; Szegénység helyett bőség; Szégyen helyett dicsőség; Elutasítás helyett elfogadás; Óember helyett újember; Szabadulás a jelen korból; Szabadulás a törvénytől és az éntől; Szabadulás a testtől; Szabadulás a világtól; A törvénytől a tapasztalatig; Átfogó megváltás; Négy döntő lépés; Szabadulás megváltás által.
Video Kazetta           9 000 Ft
Audio Kazetta           4 600 Ft
Az igaz és a hamis egyház
Két egymással ellentétes vallás hódít tért korunkban. Az ábeli hit vértanúkat terem és létrehozza a Menyasszonyt. A Káin-féle egy gyilkost és szajhát hoz létre.
Video Kazetta           1 800 Ft
DVD                        2 000 Ft
Audio Kazetta              930 Ft
Audio CD                    900 Ft
Az igaz és hamis Krisztus
Az egyháztörténelemben sokszor előfordult az, amit ma is látunk: a valódi Krisztus helyett sokan megpróbálnak hamisítványokat "eladni" az embereknek, és mindezt egy szellemi erő szorgalmazza.
DVD          2 000 Ft
2 Audio CD   900 Ft
Árvák, özvegyek, szegények és elnyomottak
Isten minden korszakban ugyanazzal a mérőzsinórral értékelte ki, mennyire él igaz módon a népe: mennyire törődnek gyakorlati módon az árvákkal, az özvegyekkel, a szegényekkel és az elnyomottakkal. Az Úr minket is e szerint értékel ma!
DVD          2 000 Ft
Audio CD      500 Ft
Bűntudat, szégyen és elutasítás
Életünk során nem a testünkben, hanem a lelkünkben kaphatjuk a legmélyebb sebeket. Ezek közül három: a bűntudat, a szégyen és az elutasítás. Jézus teljes gyógyulást kínál nekünk, de az csakis a keresztnél nyerhető el.
DVD          1 800 Ft
Audio CD      500 Ft

Erősségek lerontása
Miért van szellemi harc? Ki harcol ki ellen? Mi melyik oldalon állunk? Tanuljuk meg ezt a harcot!
Video Kazetta           1 700 Ft
DVD                        1 900 Ft
Audio CD                    500 Ft
És akkor jön el a vég
Három evangélium jegyzi fel Jézus tanításait az utolsó időkről. Ebben a sorozatban Derek Prince elmondja látását erről a témáról.
Az alcímek: A sátán királyságának szerkezete; A varázslás tulajdonságai; Az antikrisztus szelleme; Az egyház győzelme
DVD                 3 500 Ft
MP3                 1 300 Ft
Audio CD          1 800 Ft
Féled Istent?
Az Úr félelme a kulcs Isten bölcsességéhez, tudásához és gazdagságához. Hogyan kaphatjuk meg az istenfélelmet?
Video kazetta    1 700 Ft
DVD                 1 900 Ft
Audio CD             500 Ft
Hálaadás, dicsőítés és imádás
Gyakorlatias tanítás a hálaadás, dicsőítés és imádás bibliai alapigazságairól. Ismerjük fel, hogyan építhetjük be az imának ezt a három fajtáját az Istennel való kapcsolatunkba, és éljük át mindennek dicsőséges gyümölcsét!
Video kazetta    1 820 Ft
DVD                 2 000 Ft
Audio kazetta       480 Ft
Audio CD             500 Ft
Hét lépés az ébredéshez
“Ha az én népem megalázza magát” – ez az első lépés, amikor ébredésért imádkozunk. Az Úr megengedi, hogy a népe eljusson odáig, amikor tudja, hogy már nem tud segíteni magán, s ezért teljesen az Úrra hagyatkozik. Amikor imáink erre a felismerésre épülnek, megnyilvánul az Úr irgalmassága.
A részek címei: A cél a szeretet; Mit jelent szeretni Istent; Önmagunk megalázása;Törvény kontra kegyelem; Varázslás álruhában; A végsőkig elszánt ima; Hogyan éljünk egy széteső világban
DVD                   6 300 Ft
CD szett              2 500 Ft
MP3                    1 700 Ft
Hitünk megélése nehézségek idején
Ebben a sorozatban a Római levél utolsó részei alapján hallhatunk tanítást arról, hogy hogyan valósíthatjuk meg a gyakorlatban az első 11 részben lefektetett igazságokat.
Video kazetta       3 600 Ft
DVD                   3 500 Ft
Audio kazetta       2 000 Ft
Audio CD            1 800 Ft
MP3                    1 300 Ft
Hogyan alkalmazzuk Jézus vérét
A személyes bizonyságtétel az "izsóp", amellyel felvihetjük Jézus vérét az életünkre.
Video kazetta       1 800 Ft
DVD                   2 000 Ft
Audio kazetta          480 Ft
Audio CD                500 Ft
Hogyan nézzünk szembe a nehéz időkkel
Ebben a létfontosságú és aktuális üzenetben Derek Prince elvezet minket az egyetlen reményhez, amivel átvészelhetjük ezeket az időket, amikor egyre nagyobb az erkölcsi romlás és nőnek a terhek.
Video kazetta       1 700 Ft
DVD                   1 900 Ft
Audio CD               500 Ft
Isten terve a testeddel
Testünk eredete és célja - Isten gondoskodása és a mi felelősségünk.
Video kazetta       1 800 Ft
DVD                    2 000 Ft
Audio CD                500 Ft
Isteni elhívás
Hogyan ismerjük fel, mire hívott el minket Isten? Hogyan válaszoljunk az elhívásra? Mibe kerül Jézust követni és milyen jutalmat tartogat ezért nekünk Isten? Ebből a tanításból megtudhatjuk, hogyan ismerhetjük fel az elhívásunkat, hogyan válaszolhatunk rá, valamint hogy mibe kerül nekünk Jézus követése és milyen jutalomra számíthatunk. Derek tanítását Ruth bizonyságtétele teszi testközelivé!
Video kazetta       1 800 Ft
DVD                    2 000 Ft
Audio CD               500 Ft
Jézus a fej
Isten mindenek fejévé tette Jézust! Hogyan hat ez a személyes életünkre, a családunkra, a gyülekezetekre – és az egyházra?
DVD                   2 000 Ft
2 Audio CD            900 Ft
Jöjjön el a Te Királyságod
A világon az az ember a legbefolyásosabb, aki tudja, hogyan kaphat választ az imáira. Tanuld meg ennek két alapvető feltételét: kerülj összhangba Isten céljával és fogadd el akaratát!
DVD                   1 800 Ft
Audio CD               500 Ft
Mire vár Isten?
Miért tűri Isten ezt a sok gonoszságot már oly régen? Mit akar kihozni az emberi történelemből? Isten kétféle választ vár tőlünk...
DVD                   2 000 Ft
Audio CD               500 Ft
Négy életre-szóló igazság
Isten minden életkorban egyforma mércét szab a keresztényeknek. Nála soha nem változnak a siker feltételei. Ebben a tanításban Derek Prince mai fiatalok őszinte kérdéseire ad őszinte válaszokat.
DVD                   1 800 Ft
Audio CD               500 Ft
Örülök, hogy megkérdezted
Derek Prince a hallgatók kérdéseire válaszol egy tanítás sorozat végén, többek között az eleve elrendelésről, Izrael utolsó időkbeli szerepéről és arról, hogy a keresztények részt vegyenek-e tiltakozó rendezvényeken, mondjuk az abortusz ellen.
Video kazetta      1 600 Ft
DVD                   1 800 Ft
Audio kazetta         400 Ft
Audio CD               500 Ft
Ruth Prince: Az elkötelezettség útja
Derek Prince felesége ritkán szólalt meg. Itt arról vall, hogyan vitte őt Isten az odaszántság egyre magasabb szintjeire, a júdaizmustól Krisztusig, a jó világi állástól a teljes idejű szolgálatig, stb.
Video kazetta      1 400 Ft
DVD                   1 600 Ft
Audio kazetta         400 Ft
Audio CD               500 Ft
Szabadulás az átokból
Semmi sem sikerül? Legyőzött és rémült vagy? Sosem jutsz el az elégedettségig? Mindennek lehet szellemi oka. Fedezd fel, hogyan léphetsz ki az átok sötét árnyékából Isten áldásának napfényére!
Video kazetta      1 800 Ft
DVD                   2 000 Ft
Audio kazetta         930 Ft
Audio CD               900 Ft
Tudod, mennyire értékes vagy?
A legtöbb keresztény nem is tudja, mennyire értékes Isten szemében. Ez nem alázat, hanem gyenge önértékelés. Csak akkor gyakorolhatjuk a valódi alázatot, ha ismerjük az értékünket.
DVD                   1 800 Ft
Audio CD               500 Ft
Újítsd meg az egyházat és leborul a világ!
„Újítsd meg az egyházat és leborul a világ!” Ez volt a jelszava annak az ébredésnek, ami 1904-ben megrázta a kicsiny Walest - Ha megújul az egyház, leborul a világ is.
Az egyes tanítások címe:
a: Isten elszámoltatja az egyházát
b: Az ítéletnek Isten házán kell kezdődnie
c: Bűn, igazság és ítélet
d: Önmagunk megalázása böjt által
e: A menyasszony elkészíti magát
f: Látás a szentségről
DVD                   5 000 Ft
Audio CD            2 900 Ft
MP3                   1 900 Ft
Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket
Ebben a tanításban az utolsó időkben létfontosságú kérdésekről esik szó: hogyan ismerhetjük fel az igazságot? Hogyan lép be életünkbe a megtévesztés? Miféle próféciák veszélyesek? Milyen keresztények fogékonyak a megtévesztésre? Hogyan védekezhetünk?
Video kazetta      1 800 Ft
DVD                   2 000 Ft
Audio kazetta         480 Ft
Audio CD               500 Ft
Visszatérés az egységhez
Jézus szemében csak egyetlen Egyház van a földön: az Ő Menyasszonya. Az egyház egységben kezdődött - hogyan térhetünk vissza ehhez az állapothoz?
Video kazetta      1 700 Ft
DVD                   1 900 Ft
Audio kazetta         400 Ft
Audio CD               500 Ft
Zarándoklás a Római levélen keresztül
Derek Prince több hosszú tanítássorozatot is ránk hagyott. Ezek egyike a Pál rómabeliekhez írt leveléről szóló húszrészes tanfolyam. A sorozatot kettéosztotta az eredeti kiadó: a levél első nyolc részéről a jelen, 12 részes egység szól...
Audio kazetta       5 040 Ft
Video kazetta       8 400 Ft
DVD                   8 400 Ft
Audio CD            5 000 Ft
MP3                    3 500 Ft
A Római levél befejezése
...a végéről pedig ez. Kezdő és haladó igetanulmányozók is hasznát láthatják ennek a részletes és alapos bibliai elemzésnek.
8 Audio kazetta       3 070 Ft
4 Video kazetta       6 000 Ft
4 DVD                    6 000 Ft
8 Audio CD             3 000 Ft
MP3                       2 500 Ft

A varázslás: Az első számú közellenség
Ez a tanítás leleplezi ennek a jézabeli erőnek az uralmát családok és nemzetek fölött. Legyőzéséhez illési szolgálat szükséges.
Férjek és atyák
Hogyan kell egy férfinak viszonyulnia a feleségéhez és a gyermekeihez? Hogyan töltheti be Istentől kapott szerepeit mint próféta, pap és király?
Mindent megrázok
Vajon elkezdett már beteljesedni az Úrnak az az ígérete, hogy végül megráz mindent? Ha igen, akkor tudnunk kell, hogyan élhetjük ezt végig győztesen.
A fenti árak tájékoztató jellegűek, vásárlás előtt érdemes tájékozódni.
A Zúgó Szél Alapítvány weboldala:  
www.zugoszel.hu

A listában szereplő tanításokat megvásárolhatod:
-  Személyesen a Zúgó Szél Alapítványnál, telefonos egyeztetés után.
   Telefonszám: (06-1) 280-0655
   Cím:  1193 Budapest, Áram u. 3/a
-  Postai vásárlással
A bölcsesség  kezdete  ez:
Szerezz  bölcsességet,
és  minden  keresményedből
szerezz  értelmet.
Példabeszédek  4,7
„Szentek legyetek, mert én szent vagyok" (1Péter 1,16).
„Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Máté 5,48).
Mucsi Ferenc
2020.